top of page

Lyckeskolan

Nya Lyckeskolan har blivit lite av ett landmärke vid entrén till Kinna centrum. Byggnaden är en modern 7-9 skola som rymmer 600 elever plus särskola.

År: 2021
Plats: Kinna
Omfattning:13 800 m² 
Beställare: SKANSKA/Marks kommun
Fotograf: Felix Gerlach
Hållbarhet: Solceller, återbruk

Skolan är en geometriskt enkel byggnadsvolym klädd i ljusgrått tegel mot vägen och en ockragul betongfasad mot gården. En stor aula klädd i perforerad guldanodiserad aluminiumplåt poängterar huvudentrén och leder elever och besökare in i skolan. Kvällstid är denna fasad bakbelyst och skänker trygghet till platsen.

De blanka metallkassetterna skapar en fin kontrast till skolbyggnadens mer rustika tegelfasad. Fasadkassetternas kulör möter också upp den piggt gula färgen som återfinns på skolans målade betongfasad och fönsterkarmar. Fasadens hålmönstrade fasadkassetter har två olika storlekar av diagonala fyrkantshål. Mönstret som skapas på väggen anspelar på den textila tradition som finns i Kinna.

Bredvid skolbyggnaden ligger Lyckehallen med två fullstora idrottshallar inklusive en läktare med plats för 500 sittande publik.

Skolan är disponerad i tre plan med en centralt placerad huvudtrappa som nod. Kopplade till denna nod ligger restaurang, café och uppehållsytor på entréplan och mediatek, administration och elevhälsa på plan två. I anslutning till huvudentrén ligger aulan som är utformad att klara kraven för Blå Scen.

Genomgående är skolans alla delar utformade med strategiskt placerade vuxenytor för att främja och öka tryggheten hos eleverna. På både skolans och idrottshallens tak har solceller installerats.

Utgångspunkten var att fasaden skulle synas samt vara tydlig och inbjudande, ett riktigt blickfång. Samtidigt skulle fasaden vara robust och tålig och till och med tåla eventuell skadegörelse.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page