top of page

Mölndals Stadsbibliotek

Mitt i Mölndals innerstad finns det nya stadsbiblioteket, som invigdes i slutet av 2017.

År: 2017
Plats: Mölndal
Omfattning: 3 200 m²
Beställare: Mölndals stad, Mölndalsbostäder
Foto: Per Kårehed

Uppdraget började med en förstudie, där vi undersökte vilka kvaliteter som är viktiga i ett nytt stadsbibliotek. Tillsammans med verksamheten kom vi snabbt fram till att ett modernt bibliotek bör vara en attraktiv plats där människor kan utbyta berättelser och information, centralt och med närhet till kommunikationer och service.

Som besökare välkomnas du in i ett levande och dynamiskt bibliotek, som överraskar med omväxlande exponering och aktiviteter som både inspirerar och engagerar. På entréplan finns barnbibliotek och aktivitetstorg som vänder sig ut mot Ulla Jacobssons plats. Den stora glasfasaden gör att gränsen mellan ute och inne suddas ut, då aktiviteter kan flöda ut på platsen och samtidigt lockar besökare in i biblioteket.

De två våningsplanen binds ihop av ett dynamiskt, skulpturalt, trapphus. Mötesrum, berättarrum och läsplatser orienterar sig runt trapphuset. Från trappan har du överblick över hela biblioteket och leds av din nyfikenhet att upptäcka mer. På andra våningen finns merparten av bibliotekets böcker och media.

Litteraturens placering skapar kontraster i innehåll som också märks i gestaltningen. Ljust står mot mörkt, spänning möter poesi. Integrerat i detta finns en variation av mötesplatser. De arkitektoniska lösningarna bygger på en generell samtida och flexibel grund som medger föränderlig inredning för att kunna anpassas till förändrade behov i framtiden.

Materialen är i huvudsak trä, betong, glas och metall med färgklickar som bryter av. Inredningen utmärker sig med nyskapande lösningar, hållbarhet och goda materialval samt har former som inbjuder till fria associationer och tolkningar. Tradition möter innovation i gestaltning och verksamhet.

Materialen är i huvudsak trä, betong, glas och metall med färgklickar som bryter av.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt SAR/MSA

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page