top of page

Öjersjö Glänta

I det nya bostadsområdet Hossaberget i Öjersjö, Partille kommun, har Fredblad ritat flerbostadshus för Veidekke.

År: 2016
Plats: Öjersjö
Omfattning: 4 500 m²
Beställare: Veidekke
Foto: Calle Wärnelöv
Hållbarhet: Träfasad

Totalt kommer området att innehålla 240 nya bostäder i lägenheter, radhus och villor. Vi har ritat 44 lägenheter fördelat på 4 stycken mindre flerbostadshus. Området präglas av småskalighet, variation och närhet till naturen.

​Husen är relativt små flerbostadshus i 3 våningar + en vindsvåning. En human skala som fint kommer möta de mindre villorna och radhusen som kommer byggas i området. Grundvolymen är en klassisk huskropp med sadeltak i rött tegel och en fasad i stående träpanel. De ligger i grupper om två och två med en färgskala i jordtoner och falurött.

På tomterna ligger också mindre förrådsbyggnader utplacerade, dessa hjälper till att skapa en småskalighet och intima rumsligheter på gårdssidan.

Lägenheterna präglas av ljus och utblickar där fokus har legat på att få ut många boendekvaliteter i alla lägenheter. I projektet finns 2-, 3- och 4 rok, där alla 3-4 rok har gavelläge. Samtliga lägenheter har balkong eller stora uteplatser mot gårdssidan i väster- eller söderläge.

Grundvolymen är en klassisk huskropp med sadeltak i rött tegel och en fasad i stående träpanel. De ligger i grupper om två och två med en färgskala i jordtoner och falurött.

Kontakt

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

George Lundberg
Byggnadsingenjör

bottom of page