top of page

Paradisäpplet

Vi har utvecklat ett nytt klimatsmart bostadskvarter utanför Varberg som både är modernt och hållbart. Paradisäpplet är Hallands högsta flerbostadshus byggda i trästomme.

År: 2021
Plats: Varberg
Omfattning: 4 200 m²
Beställare: Derome Bostad
Foto: Per Kårehed
Hållbarhet: Trästomme, solceller

Paradisäpplet i bostadsområdet Göingegården utanför Varberg består av två hus om sju våningar uppförda i en massiv träkonstruktion. Husen är robusta och har enkla byggnadskroppar som vilar ryggen mot skogsbacken och möter havet och solen i väster.

Vi har använt miljömärkt trä som material för stommen då de inte bara har ett lågt klimatavtryck, de energieffektiva klimatskalet i husen bidrar till en låg energiförbrukning. Trästommen levererades i planelement från Derome Plusshus fabrik i Kungsbacka, där de har tillverkats i torra och varma lokaler. Det i kombination med ett snabbt och smidigt montage gör att husen inte utsätts för fukt och dåligt väder innan det är tätt.

Valet av trä har resulterat i ett betydligt minskat CO2-utsläpp än konventionella byggmaterial. Slutresultatet är en kostnadseffektiv och klimatsmart byggnad med hög kvalitet.

Den arkitektoniska gestaltningen för nybyggnationen harmonierar med de befintliga husens formgivning och material, samtidigt som de nya husen får en stark närvaro och identitet med levande fasader. Fasaderna har gestaltats med få material som är vackra i sig själva och kommer att åldras med värdighet. Mot det ljusgrå teglet står svarta fönster och plåtdetaljer, vilket ger en touch av industriell karaktär. Dessa kraftiga material blandas sedan upp med mer varma toner i träpanelen vid balkonger och terrasser och räcken i kopparmetallic.

I Paradisäpplet finns en mängd olika lägenhetstyper som passar många olika människor och familjesituation och stärker dessutom platsens levande karaktär. Alla lägenheter har hörnläge, sociala ytor och generösa inglasade balkonger eller terrasser, som blir till en förlängning av vardagsrummet utanför lägenhetens väggar. Fönstren är välplacerade och har låg bröstning vilket gör det möjligt att krypa upp och sätta sig i de djupa fönsternischerna som trästommen ger.

Det går snabbt att bygga i trä. Det byggdes en våning per dag och taket var på plats dag 5, istället för en våning per vecka som att bygga i betong tar.

Kontakt

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

George Lundberg
Byggnadsingenjör

bottom of page