top of page

Regissören, Gamlestadens Fabriker

Fredblad har gestaltat Regissören, den nya entrén till Gamlestadens Fabriker som kommer att bli områdets mittpunkt. Här finns det plats för restaurang, bar, butiker, tv-studio, events och en grönskande takterrass.

År: Pågående
Plats: Göteborg
Omfattning: 1823 m²
Beställare: Platzer Fastigheter
Visualisering: Visulent
Hållbarhet: Trästomme

I stadsdelen Gamlestaden och på Gamlestadens Fabriker i Göteborg sker stans mest spännande stadsutveckling, med en dynamik mellan gammalt och nytt, historia och framtid, etablerat och entreprenörskap. Här växer just nu Regissören fram - ett kreativt centrum med fokus på hållbarhet som kommer att bli hela Gamlestadens nya eventplats, beläget precis intill kajen vid Säveån.

Fredblad Arkitekter fick i uppdrag av Platzer Fastigheter att gestalta Regissören, den nya entrén till Gamlestadens Fabriker som kommer att bli områdets mittpunkt. Här finns det plats för restaurang, bar, butiker, tv-studio, events och en grönskande takterrass omgiven av en fantastisk utsikt över Gamlestan. Just nu arbetar vi vidare tillsammans med Platzer Fastigheter med att förfina förslaget som består av både utveckling av befintlig byggnad och nyproduktion.

Gamlestadens Fabriker kommer förtätas till en urban stadsdel med charmiga stråk och stadsrum, en ny mötesplats för nyfikna entreprenörer där stor hänsyn tas till det historiska arvet, där nybygge med moderna influenser möter de gamla fabrikslokalerna i en charmig atmosfär.

Med en karaktäristisk arkitektur som signalerar framåtanda, kommer Regissören byggs ihop med den intilliggande byggnaden. Den nya byggnaden består av glas och keramiska lameller som genom olika täthet skapar en byggnad som både är intressant att se på långt håll och har en taktilitet när man kommer nära. Sju våningar av kontorsyta, ovanpå ett entréplan för caféverksamhet och en restaurang på toppen av huset som präglas av husets lekfulla form och ärliga material.

Interiört har vi skapat en varm och trivsam kontorsmiljö med lågt klimatavtryck där vi valt att exponera trästommen för att synliggöra träets enkla men karaktäristiska estetik. Med genomtänkta detaljer och medvetna hållbara materialval, går interiören i ljusa varma toner.

Regissören beräknas stå färdigt till 2025.

Den planerade utvecklingen är en viktig pusselbit i områdena kring kollektivknutpunkten Gamlestads torg där innerstaden knyter ihop med de nordöstra stadsdelarna.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

Calle Melin
Arkitekt

bottom of page