top of page

Södra Åstranden

Omvandlingen av Södra Åstranden är en stor och viktig pusselbit i Falkenbergs kommuns projekt ”Stråket staden-stranden” som syftar till att koppla centrum med Skrea strand genom att skapa mötesplatser längs vägen.

År: 2021
Plats: Falkenberg
Beställare: Ekängengruppen AB
Visualisering: Visulent

På gammal industrimark i centrala Falkenberg planeras nu för ca 1100 nya bostäder, service samt grönytor, parkstråk och en stor kajpromenad som bjuder in till vistelse vid Ätran. Bakom projektet står Ekängengruppen AB som är baserade i staden.

Ett planarbete påbörjades redan 2007 då man anlitade den kände norske arkitekten Niels Torp att dra upp riktlinjerna för området, men på grund av risk för bullerstörningar fullföljdes aldrig arbetet. Idag är det andra förutsättningar, som medger att en utveckling av området kan starta.

Området kommer att byggas i etapper för att vara i harmoni med Falkenbergs tillväxt och stegvis möta efterfrågan på nya bostäder.

Etapp 1, "Entrén", består av fem parallella lamellhus och en hörnbyggnad i vinkel. Alla husen föreslås innehålla blandade upplåtelseformer och har en gemensam överdäckad garagelösning. Husen har utformats med trappande form, för att skapa goda ljusförhållanden på gårdar och i lägenheterna.

Husen karaktäriseras också av slanka gavlar och genomgående lägenheter med stor fasadyta i förhållande till rumsdjup. Typologin är en radhusanalogi, där breda loftgångar med egna förråd och förgårdsmark fungerar som upphöjda gator. Mot andra sidan har lägenheterna generösa balkonger/upphöjda trädgårdar.

Området kommer att byggas i etapper för att vara i harmoni med Falkenbergs tillväxt och stegvis möta efterfrågan på nya bostäder.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page