top of page

Spånstad LSS-Boende

I natursköna Åled strax utanför Halmstad ligger ett av Sveriges specialanpassade LSS-boende för unga vuxna med diagnosen autism med utåtagerande beteende. Individer med den här typen av autism behöver en lugn och trygg livsmiljö skyddad från intryck och insyn. Det nya LSS-boendet stod klart för inflyttning i början av sommaren 2022.

År: 2022
Plats: Åled
Beställare: Halmstads kommun
Foto: Kalle Sanner

Uppdraget att rita LSS-boendet fick Fredblad arkitekter av Halmstad kommun. Boendet består av tre lägenheter på 55 kvm med ingångar både utifrån och från gemensamma utrymmen, aktivitetsrum och insynsskyddade utemiljöer med väl genomtänkta lösningar som vuxit fram i nära samarbete med verksamheten. Tillsammans inledde vi en process där brukarnas unika behov stod i centrum.

Boendet som är specialanpassat präglas av trygghet och stabilitet där livskvalitet står i fokus. Färgsättning och val av material har noga valts ut för att skapa en harmonisk, lugn och trygg atmosfär. Genom välplanerade och anpassade rum bidrar arkitekturen till en rogivande livsmiljö som ser till både brukarnas och personalens bästa.

”Grunden i boendet med färgval, säkerhetsaspekten, ljudisoleringen, planeringen av utemiljön och aktivitetsrummen är fantastiskt bra”, säger Sophie Comnell, enhetschef på Halmstad kommun.

"Att projektera ett så specifikt boende som detta var utmanade på flera sätt. Vi i teamet behövde tänka nytt angående i princip allt. Vi fick skapa en planlösning så att brukarna inte kan se varandra, rumsformer med rundade hörn för minskad skaderisk, välja starka men inte hårda material, komma på lösningar så att detaljer inte sticker ut pga. trigger-risk samt välja kulörer som var milda och utan kontraster", säger Ulrika Ferdman, byggnadsingenjör och miljöansvarig på Fredblad arkitekter.

Målet med projektet har varit att utforma en behaglig byggnad som ska ge hälsofrämjande effekter. När vi tog fram designen på det nya boendet behövde vi skapa en så neutral miljö som möjligt. Byggnaden har en genomtänkt och omsorgsfullt utformad planlösning och boendemiljö, där stor vikt har lagts på att minimera överflödiga och störande intryck, allt för att ge brukarna positiva upplevelser samtidigt som de ska känna trygghet i bostaden.

För oss blev det här uppdraget en utmaning i hur man möter unika behov för att därefter hitta specialanpassade lösningarna och en lärdomsrik och utforskande process där brukarnas specifika behov var i fokus.

Boendet som är specialanpassat präglas av trygghet och stabilitet där livskvalitet står i fokus. Färgsättning och val av material har noga valts ut för att skapa en harmonisk, lugn och trygg atmosfär.

Kontakt

Ulrika Ferdman
Byggnadsingenjör & miljöansvarig

Lisa Åhlin
Byggnadsingenjör

bottom of page