top of page

Stammar

Vårt tävlingsförslag ”Stammar” byggde på idén om ”hus som träd” och föreslog fritt placerade punkthus med runda hörn och träfasader i skogens färger.

År: 2021
Plats: Huskvarna
Omfattning: 10 300 m²
Beställare: Derome Bostad
Visualisering: Visulent

Det är med naturen och skogen som inspiration som förslaget ”Stammar” har tagit form. Genom nya flerbostadshus helt byggda i trä visar förslaget på ett luftigt och genomtänkt kvarter med välplanerade lägenheter, gröna och aktiva gårdsrum och stilrena träfasader i skogens färgpalett. Lite som en skogsdunge av hus, av stammar, som förhoppningsvis kan bli en uppskattad plats att bo på i många år framöver.

Föreslagets sex punkthus står luftigt placerade i två rader med högre hus mot skogen och lägre längs Sotåsgatan. De stora släppen mellan husen möjliggör in- och utblickar i området och ger möjlighet till solbelysta gårdar. På stora delar av tomten bibehålls eller återuppbyggs gröna ytor med växtlighet som suger upp och fördröjer dagvatten.

I par om två bildar husen tre gårdsrum med mötesplatser och aktiviteter. Här samsas mindre hus innehållande lägenhetsförråd och cykelparkering med orangerier, grillplats och boulebana. För att ge området en enhetlig karaktär föreslås ett typhus med fem lägenheter per våningsplan. Genom tre olika fasadbeklädnader och olika våningsantal skapas ett varierat kvarter. Taken förses med solpaneler.

Lokalgatan med gångfartskaraktär slingrar sig genom området och från den tar man sig vidare in till husen på mindre gångvägar. Markparkering är placerade kring lokalgatan för att minska hårdgjorda ytor. Delvis kan dessa ytor utformas med genomsläppligt material. Miljöstationer ligger utspridda längs gatan, på lämpligt avstånd från husen och för smidig hämtning.

Samtliga byggnader i förslaget byggs helt i trä. Allt från ytterväggar och stominnerväggar till bjälklag, takstolar och inte minst fasader. Ja till och med hissväggarna är i trä! Träelementens lätta vikt effektiviserar också byggnationen med färre transporter och en smidigare byggprocess. Ett sexvåningshus monteras tätt på endast 4-5 dagar.

Samtliga byggnader i förslaget byggs helt i trä. Allt från ytterväggar och stominnerväggar till bjälklag, takstolar och inte minst fasader. Ja till och med hissväggarna är i trä!

Kontakt

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

Gustav Jönsson
Arkitekt MSA

bottom of page