top of page

Stensjöns Förskola

Vid Stensjön, i Mölndals kommun har vi ritat en förskola för 100 barn.

År: 2013
Plats: Mölndal
Omfattning: 1 400 m²
Beställare: Mölndalsbostäder
Foto: Milad Abedi
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld

Utformningen av byggnaden stödjer förskolans pedagogik, bland annat genom att planlösningen möjliggör indelning i större och mindre grupper beroende på aktivitet och barnens individuella behov.

Stensjöns förskola är byggd på ett sätt som möter framtidens krav på omtanke om miljön.

Förskolan byggs i två våningar och är certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär höga krav på energiförbrukning och isolering, men också på bra dagsljus, begränsad solvärmebelastningen samt på god rumsakustik.

Solceller är planerade på taket och förskolan är utformad för att ta energimässiga hänsyn.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page