top of page

Tallgården förskola

Tallgårdens förskola ligger precis intill skogsbrynet vid ett tätt och sagolikt skogsparti i Mölnlycke.

År: 2015
Plats: Mölnlycke
Beställare: Härryda kommun
Foto: Milad Abedi
Hållbarhet: Träfasad

På förskolans utsida smälter byggnaden in med sina gråa och bruna färger på fasad och tak. Inuti är basen ljus men med inspiration av skogens färger. Den övergripande gestaltningstanken handlar om en enkelhet i uttrycket, där materialen får utveckla sina respektive karaktärer över tid.

Träfasaden får en naturligt grå färg som smälter väl in i den omgivande skogen. På utsidans mindre utsatta ytor är träet laserat för en varmare, mer omhuldad känsla.

Plåten på taket är först blank, men får med tiden också den en karakteristisk smatt grå färg. De solavskärmande trärasterna skapar byggnadens formmässiga utropstecken, också de i den harmoniska färgskalan.

Med en jordnära färgskala smälter förskolans träfasader in väl in i den omkringliggande skogen.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page