top of page

The Front House - Hotel Tylösand

Fredblad arkitekter står bakom Hotel Tylösands nya framsida - en ny tillbyggnad med 39 nya hotellrum som går under namnet The Front House.

År: 2023
Plats: Halmstad
Omfattning: 3 100 m²
Beställare: Hotel Tylösand
Visualisering: Fredblad och Tomorrow AB

Efter en inbjuden arkitekttävling om att rita Hotel Tylösands nya om- och tillbyggnad, stod det klart att Fredblad arkitekter tagit fram det vinnande förslaget.

- Vi är oerhört glada och stolta över denna vinst i tuffaste möjliga tävlingsmotstånd. Det är med stor förväntan vi nu tar oss an det fortsatta arbetet att utveckla och projektera tillbyggnaden under det kommande året, säger Henrik Geijer, en av arkitekterna bakom förslaget.

Förslaget innehåller en tillbyggnad där fasaden får samma vita puts som resten av hotellet och länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer 39 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta. Hotellrummen är dubbelrum på ca 28 kvm, med interiörer som går i varma och milda kulörer med Tylösands strand, sand och dyner som främsta inspirationskälla.

Centralt i lösningen för den nya tillbyggnaden är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

Hotel Tylösand har under lång tid genomgått en kontinuerlig utveckling. Fredblad har engagerats sedan 1995 under den tidsepok som Per Gessle och Björn Nordstrand varit hotellets ägare. Bland tidigare projekt återfinns Strandhuset, Solgården och hotellets lobby.

Bygget påbörjades i januari 2022 och stod klart i maj 2023.

39 hotellrum med interiörer som går i varma och milda kulörer med Tylösands strand, sand och dyner som främsta inspirationskälla.

Kontakt

Veronica_edited.jpg

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Veronica_edited.jpg

Henrik Geijer
Arkitekt MSA

bottom of page