top of page

Tröingedal

Nu lyfter vi Falkenbergs nya stadsdel med 105 charmiga hyreslägenheter samt verksamhetslokaler.

År: Pågående
Plats: Falkenberg
Omfattning: 8 800 m²
Beställare: Ekängen AB och SK Bygg
Visualisering: Visulent

I Falkenbergs nya stadsdel Tröingedal har Fredblad, för Ekängen AB och SK Bygg, ritat ett urbant kvarter med stor variation som präglas av klassisk arkitektur i en modern tappning. Tröingedal är ett kvarter som kommer att gynna alla samt bidra till ett tryggt och inkluderande område oavsett var i livet man befinner sig.

Det första huset med fasad söder ut, som påbörjas i första etappen, består av en vinkelformad byggnadskropp i 6 våningar med hyreslägenheter i varierande storlekar.

Husen har gestaltats med fina detaljer för extra charm. Det finns en djupverkan i fasaden i form av fönsternischer, burspråk och balkonger. Med genomgående beständiga materialval som andas kvalitet får bostadshusens fasader naturmaterial som puts, natursten och trä med en dominerande färgskala som är varm och ljus.

Inspirationen till formgivningen av bostadshuset i etapp 1 kommer från den ofta lågmälda, men slående, färgvariationen i Paris 1800-talsbebyggelse. I etapp 2 kommer området få tillskott av ytterligare ett 100-tal bostäder, dessa med tegelfasader inspirerade av Georgianska Town Houses i London.

Bostäderna har entréer direkt i marknivå eller via loftgång. I bottenplan ges delvis rum för verksamheter som öppnar huset mot omgivningen i den blandstad som nu ska växa fram. Lokaler erbjuds också i form av ”verksamhetsradhus” i områdets västra del. Dessa är flexibla lokaler, där hyresgästen själv har stor möjlighet att sätta sin prägel. En design för ett organiskt framväxande stadsliv inom området.

Med genomgående beständiga materialval som andas kvalitet får bostadshusens fasader naturmaterial som puts, natursten och trä med en dominerande färgskala som är varm och ljus.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Lisa Åhlin
Byggnadsingenjör

bottom of page