top of page

Trönninge Skola

Trönninge Skola stod klar 2017 och genomsyras av ett brett och djupt samarbete mellan olika åldrar, verksamheter och professioner.

År: 2017
Plats: Varberg
Omfattning: 8 000 m²
Beställare: Varbergs Fastighets AB
​Foto: Per Kårehed
Hållbarhet: Miljöbyggnad guld, passivhus

I Trönninge, Varberg har Fredblad Arkitekter ritat en ny F-9 skola med tillhörande idrottsanläggning. Skolan erbjuder plats för 800 elever och består av två plan och en bruksarea på 8 000 kvm.

Skolan är utformad som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som är tillgängliga och avgränsningsbara även efter skoltid. Ambitionen är att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, med en utformning som stödjer den dagliga pedagogiska verksamheten.

​Skolan är ett passivhus och är klassad som Miljöbyggnad guld. Solpaneler på skolans tak kan observeras med displayer inomhus för att öka medvetandet om energiförbrukning. Alla material är noga utvalda för att stå sig bra sig över tid och kunna åldras väl.

Att effektivt kunna nyttja skolans alla lokaler är betydelsefullt för skolans verksamhet. Med varierade storlekar på lokaler, möjligheten att kunna öppna upp mellan rum med hjälp av vikväggar skapar förutsättningar för att undervisning alltid kan ske i lokaler som är väl dimensionerade och utformade för precis rätt antal personer - Den lilla skolan i den stora skolan.

Skolan är byggd ihop med idrottscentret ”Tresteget” och ligger i ett naturskönt område med närhet till både grönområden och stad.

Kontakt

Leif Jönsson
Arkitekt SAR/MSA

Jenny Johansson
Byggnadsingenjör

bottom of page