top of page

Tuvelyckan

I Båstad fortsätter Tuvelyckan förvandlas till en tät och levande stadsdel med varierade kvarter för alla behov nära natur och hav. I de nya kvarteren får kultur, bostäder, skola, handel och restauranger plats.

År: 2015 - Pågående
Plats: Båstad
Omfattning: 150 000 m²
Beställare: Tuvelyckan AB
Visualisering: Fredblad

Tuvelyckan AB initierade genom ansökan om planbesked detaljplaneläggning av området. Tillsammans med kommunen gjordes en strukturplan för hela området och detaljplan för en första etapp. Exploateringen av första etappen är snart klar. Under 2020 kommer nästa etapp av detaljplan att arbetas fram tillsammans med Båstads kommun. Denna etapp kommer förutom boendemiljöer även att fokusera på kultur och rekreation.

Tuvelyckan växer fram som en stadsdel med hållbarhetspatos i direkt anslutning till en tågstation med obegränsad kommunikation.

Här skapas boende för alla i en dynamisk blandstad av villor, radhus, flerbostadshus, förskola och en välgörande utemiljö med rekreationsmöjligheter. De som väljer att bo här är likväl unga par som pendlar till arbetsplatser utmed järnvägslinjen, som par med utflugna barn eller de som bor i Stockholm och söker en bekväm semesterlägenhet i Båstad.

Tuvelyckan erbjuder boendemöjligheter för alla. Här finns rekreation på bred front, havet och tennis/paddel på sommaren, cykling eller skidåkning på Hallandsåsen. Våren 2020 kommer vi att inviga vår nya lekplats/utegym förlagt i skogsparken med höga ekar invid gångstigen som passerar vackert genom dungen där även förskolan är placerad. Torghuset och Centrumhuset med lokaler i gatuplan erbjuder service och restaurangverksamheter för boende och andra pendlare i området.

Som en av ägarna till Tuvelyckan AB tillsammans med Trollängen och MTA är Fredblad arkitekter väldigt stolta över att ha varit initiativtagare till den nya stadsdelen.

Förvandlingen av Tuvelyckan kommer att ske med fokus på framtiden, där stadsdelen erbjuder en hållbar livsstil och människor förutsättningar att växa och utvecklas i nära kontakt med naturen. Här är vardagen enkel och helgen ett äventyr.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Markus Elmfors
Arkitekt

bottom of page