top of page

Tylösand Kallbadhus

Visionsprojekt om ett kallbadhus i Tylösand i Halmstad.

År: 2022
Plats: Halmstad
Omfattning: 500 m²
Beställare: Tylösand Kallbadhus AB
Visualisering: Visulent

I samarbete med MTA Bygg & Anläggning var Fredblad med och drev visionen om ett kallbadhus framåt.

Bakom inspirationen låg ett idogt besökande av kallbadhus längs västkusten. En viktig slutsats är att en driftsoperatör skapar goda förutsättningar för en välfungerande anläggning. Huvudspåret var att Hotel Tylösand skulle stå som driftsoperatör. Det ledde i sin tur till att en naturlig placering för kallbadhuset hamnade i närheten av Tylösand.

Arkitekturen präglades av en tjärad träpanel och minimalistiska fönsterpartier. Inspirationen kommer från Hotel Tylösands äldre delar där fönsterspröjsar var vanligt förekommande. Atrierna är i sin tur inspirerade av Villa Solgården i Tylösand, som var Prins Bertils sommartillhåll mellan 1954-1997.

Atrierna är i sin tur inspirerade av Villa Solgården i Tylösand, som var Prins Bertils sommartillhåll mellan 1954-1997.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page