top of page

Tylösand Kallbadhus

Tankarna på ett kallbadhus i Halmstad har kommit och gått i decennier men än så länge utan att ha realiserats. Nu är vi med och driver visionen om ett kallbad framåt.

År: 2022 - Pågående
Plats: Halmstad
Omfattning: 500 m²
Beställare: Tylösand Kallbadhus AB
Visualisering: Visulent

I samarbete med MTA Bygg & Anläggning och det nystartade Tylösand Kallbadhus AB är Fredblad arkitekter med och driver visionen om ett kallbad framåt.

Bakom inspirationen ligger ett idogt besökande av kallbadhus längs västkusten. En viktig slutsats är att en driftsoperatör skapar goda förutsättningar för ett välfungerande kallbadhus. Hotel Tylösand har därför tillfrågats och gett positiva besked för att ta hand om skötseln. Det faller sig därigenom naturligt att utredningsplatsen för kallbadhuset spänner mellan Frösakull och ner till Tjuvahålan.

Arkitekturen präglas av en tjärad träpanel och minimalistiska fönsterpartier. Inspirationen kommer från Hotel Tylösands äldre delar där fönsterspröjsar var vanligt förekommande. Atrierna är i sin tur inspirerade av Villa Solgården i Tylösand, som var Prins Bertils sommartillhåll mellan 1954-1997.

Projektet drivs nu vidare genom det nystartade bolaget Tylösand Kallbadhus AB och det är med stor förväntan och nyfikenhet som vi följer arbetet. Målsättningen är att man ska kunna ta de första kalla doppen framåt 2025-2026.

Atrierna är i sin tur inspirerade av Villa Solgården i Tylösand, som var Prins Bertils sommartillhåll mellan 1954-1997.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page