top of page

Västerport

Fredblad gestaltar ett av Västerports nya kvarter - ’’Rum för hela livet’’, ett kvarter som är beläget i framkanten av Varbergs nya stadsdel.

År: 2019
Plats: Varberg
Omfattning: 4 750 m²
Beställare: Riksbyggen
Visualisering: Tomorrow

Tillsammans med Riksbyggen utvecklar vi nu förslaget ’’Rum för hela livet’’, ett kvarter som är beläget i framkanten av Varbergs nya stadsdel.

Förslaget innehåller 45 yteffektiva lägenheter som är optimerade utifrån det vardagliga livet. I stort sett alla lägenheter har balkong mot söder eller västläge för att kunna ta del av solljuset. I byggnadens bottenvåning samlas gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och co-workingytor. Co-workingytorna utgör också en mötesplats tillsammans med en takterrass och orangeri.

I bottenvåningen mot Hamntorget föreslås en större lokal för café eller restaurang för att göra byggnaden till en självklar och inkluderande plats att vistas och verka på för Varbergsbor i alla åldrar.

Tomtens framskjutna läge i Västerport har styrt processen och lett till en lösning som tar tillvara på havsutsikten, men som även tar hänsyn till det vindutsatta läget. Förslaget bygger därför på en tegelarkitektur som utformats med hänsyn till innerhamnens tradition och materialbearbetning. Förslaget är ett samspel mellan det historiskt igenkänningsbara, okonventionella och samtida.

Helheten skapar ett intressant spänningsförhållande som kommer leva över tid och bli framtidens kulturarv. Lokalerna i markplan bidrar till att levandegöra stadslivet och den inbjudande restaurangen på hörnet kommer med all säkerhet bli en nod och mötesplats i det framtida Västerport.

45 yteffektiva lägenheter som är optimerade utifrån det vardagliga livet, där i stort sett alla lägenheter har balkong mot söder eller västläge för att kunna ta del av solljuset.

Kontakt

Fredrik Brorson
Arkitekt SAR/MSA

Henrik Geijer
Arkitekt MSA

bottom of page