top of page

Väven

Vårt förslag ”Väven” handlar om att knyta ihop Kinnas struktur med en ny stadsdel av kvarter, funktioner och människor.

År: 2020
Plats: Kinna
Omfattning: 7 500 m²
Beställare: Hökerum
Tävlingsarrangör: Marks kommun
Team: Fredblad, MARELD, Hökerum Bygg
Visualisering: Visulent

Förslaget tar upp befintliga stråk och skapar en ny stadsstruktur som länkas samman med Kinna centrum och dess omgivningar. Centralt i vår vision är kombinationen av den urbana storstadens skala och tempo som varvas med småstadens karaktär och lugn.

På kvartersnivå är visionen ett urbant småstadskvarter med varierad skala och arkitektur och flera gemensamma mötesplatser och funktioner.

Juryns motivering:

”Med en genomarbetad gestaltning i plan och fasad som bottnar i en variationsrik form och funktion har tävlingsförslaget lyckats följa tävlingsuppgiftens uppsatta mål och vision. Programmet bjuder på innovation och kreativa lösningar som binds samman med omgivande miljö och förutsättningar, hållbara och flexibla över tid. ”

Bokaler, gatugarage, stadsradhus och en bostadsgård som är grön på riktigt är bara en del av innehållet. Vi visar även en rad strategier och lösningar för hur sociala och ekologiska aspekter tas omhand och hur de framtida boende uppmuntras till en hållbar och framtidssäkrad livsstil.

Vi ser fram emot att få vara med och utveckla ett av kvarteren tillsammans med Marks kommun!

Centralt i vår vision är kombinationen av den urbana storstadens skala och tempo som varvas med småstadens karaktär och lugn.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

Gustav Jönsson
Arkitekt MSA

bottom of page