top of page

Villa Stabbe

Villa Stabbe är en nybyggd enplansvilla i trä i Haverdal.

År: 2018
Plats: Haverdal
Omfattning: 185 m²
Beställare: Privat
Foto: Andreas Svensson
Hållbarhet: Träfasad

Villan har en planlösning indelad i två zoner, en umgängesdel med kök, matplats och vardagsrum, och en mer privat zon med sovrum, badrum och garage. De två zonerna är utformade som flyglar mellan vilka ett delvis vindskyddat och insynsskyddat gårdsrum skapats.

Framsidan med entré mot gatan är mer eller mindre helt sluten för att undvika insyn. Mot havsutsikten och kvällssolen är fasaden till stora delar glasad med flera skjutpartier för att på sommarhalvåret kunna öppna upp huset mot gården. Väl tilltagna skärmtak åt väster är integrerade i husets konstruktion och gestaltning. De ger behövlig solavskärmning och skyddar även från regn när man vill sitta ute eller låta skjutpartierna vara öppna.

Materialen exteriört går i naturens färger med träpanel som kommer åldras till grått. Samtliga plåtdetaljer och fönster i mörk kiselgrå. Entrén bryter av med sin gröna kulör tagen från det långstjälkade gräset på den intilliggande strandängen.

Materialen exteriört går i naturens färger med träpanel som kommer åldras till grått.

Kontakt

Henrik Geijer
Arkitekt MSA

bottom of page