top of page

Gunnestorpsskolan

På uppdrag av och i samverkan med Göteborgs stad och Byggdialog har vi ritat nya Gunnestorpsskolan. Skolan är en F-6-skola med fullstor idrottshall och ska välkomna ca 570 elever. Den ersätter en befintlig skola från 70-talet. Gunnestorpsskolan ligger i Tuve på Hisingen, granne med radhus och flerbostadshus och nära den gröna Hisingsparken.

År: 2024
Plats: Göteborg
Omfattning: 8 000 m² inkl. idrottshall
Beställare: Göteborgs stad
Visualisering: Fredblad

Varierade lärmiljöer för olika behov

Skolans moderna lokaler är utformade i tätt samarbete med verksamhetens representanter. Fokus har legat på att lokalerna ska erbjuda en rad olika lärmiljöer för att möta elevers olika lärostilar. Utgångspunkten är klassrummet med koppling till grupprum i olika storlekar och utformning. Små gradänger och sittnischer skapar små kreativa lärmiljöer inom de större. Skolans gemensamma lokaler och lärmiljöer är placerade på entréplanet. Här inspirerar utformningen till gemenskap och möten. På plan två och tre ligger årskursernas hemvister, där trygghet, lärande och flexibilitet har styrt utformningen.

Sockelvåningen är robust i återbrukat gult tegel.

Fasaderna kläs i gul träpanel i olika bredder och bryts upp av vertikala listverk och pilastrar som möter snedsträvor och ett rejält takutsprång. Sockelvåningen är robust i återbrukat gult tegel, både på skolbyggnad och idrottshall. På idrottshallen möter teglet en fasad i corten, som även plockas upp i skärmtaken vid entréerna.

Skolgården är utformad av Landskapsgruppen. Den ska inspirera till lek och rörelse och också kunna användas till pedagogiska stunder.

Kontakt

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

Moa Persson
Byggnadsingenjör

bottom of page