top of page

Mölndals stadshus

Ombyggnad av befintliga kontorsrum till en öppen yta för stadens chefer.

År: 2019
Plats: Mölndal
Omfattning: 160 m²
Beställare: Mölndals stad
Foto: Calle Wärnelöv

Moderna tillägg med vördnad mot byggnadens estetik

I Mölndals stadshus från 1962 sitter kommunledningen i Mölndals stad. Byggnaden är inspirerad av Asplunds rådhus i Göteborg med hög materialkänsla, omsorgsfullt utarbetade detaljer och äkta material. I den stora stadshushallen, med överljus och väggar klädda med fanerade ekpaneler, leder en generös trappa upp till det övre kontorsplanet. Här har Fredblad skapat en samlad arbetsplats för stadens chefer – en ”Tillsammansyta”. På en relativt liten yta samsas olika typer av arbetsplatser och mötesrum, en kreativ zon och en loungeyta.

Vår intention har varit att utgå från Stadshusets arkitektur och stil men att tilläggen skulle göras på ett modernt sätt. Det var av stor vikt för både oss och verksamheten att tilläggen skulle kännas moderna samtidigt som de skulle göras med vördnad mot byggnadens estetik.

- Mycket av det vi gjort är inte tänkt att synas. Känns våra tillägg som att de alltid har funnits där, så har vi lyckats med vårt uppdrag, säger Petra Thedin, ansvarig arkitekt.

Tillsammansytan ska kännas välkomnande och därför står dörren ut mot stadshushallen alltid öppen. För att stänga ute störande ljud från hallen placerades en ny glasdörr innanför den befintliga trädörren. Visuellt känns då ändå ytan öppen och lättillgänglig.

Hela ytan är försedd med ett nytt textilgolv för att binda samman rummen men också för att skapa en bra ljudmiljö i lokalen. Kulörval har gjorts med hänsyn till byggnadens egen färgskala och historik. För att säkerställa att rätt val gjorts i fråga om ytskikt och tillägg har en nära dialog förts med antikvarien under hela projektet.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page