top of page

Södra Sörse

Här vill jag bo! Så ska det kännas när man besöker Södra Sörse, som ska bli både grönare och skönare när parkeringsplatsen mellan Sörsedammsvägen och Västkustvägen får nytt liv. Här gestaltar vi ett helt nytt kvarter med ca 300 bostäder som både sticker ut, smälter in och knyter ihop de nya kvarteren med befintlig bebyggelse med dess olika arkitektoniska uttryck.

År: 2021 - pågående
Plats: Varberg
Omfattning: 45 000 m²
Beställare: Varbergs Bostad
Visualisering: Visulent

Här vill jag bo!

Södra Sörse i centrala Varberg kommer under de närmsta åren byta skepnad och injicera nytt liv och rörelse i den växande stadsdelen. Ambitionen med kvarteret är att bidra med en välkomnande och inbjudande byggnation som möter omgivningen med ett modernt och hållbart uttryck. Arkitektoniskt har husen många gemensamma drag men med en varierad gestaltning blir de ett nytt inslag i stadsdelens befintliga karaktär och skapar en stadsdel rik på upplevelser.

Byggnaderna längs Västkustvägen har en uppbruten struktur med vertikala indelningar och framskjutande delar som bidrar till variationen. Genom att placera balkonger ut mot vägen samt vända några gavlar utåt får gatan en mer stadsmässig känsla.

Med stilfulla och rustika material bidrar den nya byggnationen till att ge området en karaktär som präglas av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Fasaderna består av tegel i olika nyanser - ljust sandfärgad, klassiskt röd, ljusröd, grågrön och hårdbränd rödsvart sten. För att skapa en känsla av omsorg har varje hus unika tegeldetaljer så som indragna skift, varierande fogkulör och utdragna koppar.

Bostadskvarteren är varierade i höjd, mellan 4–6 våningar, där de högsta husen blir en bullerbarriär för de lägre husen. Särskilt stor vikt har lagts vid utformningen av huvudentréerna, som placeras mot gårdarna, med uppglasade partier, bra belysning och plats för en sittbänk i anslutning.

Vårt tävlingsförslag för Södra Sörse är den sista pusselbiten i att ge hela området en ny karaktär.

Husen ramar in de rymliga och grönskande gårdarna som bidrar till en god och inbjudande boendemiljö. Gestaltningen av gårdarna hämtar inspiration från närliggande betesmark och ett öppet böljande landskap med träddungar. Gårdarna utförs med ett omsorgsfullt materialval, generösa gräsytor som kompletteras med kullar och rumsbildande träd.

Just nu pågår upphandling av entreprenör för partnering. Därefter fortsätter det spännande arbetet med en preliminär byggstart under 2024.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Fredrik Brorson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page