top of page

World of Volvo Parkeringshus

Vid sidan av E6:an precis söder om Liseberg växer Göteborgs nya evenemangsstråk fram. Här har vi utvecklat ett 43 000 kvadratmeter stort parkeringshus placerat i direkt anslutning till World of Volvo. På uppdrag av Göteborgs Stads Parkering AB har Fredblad arkitekter ritat den nya byggnaden vars fasad har fått sin inspiration från barken på en ek.

År: 2022
Plats: Göteborg
Omfattning: 43 000 m²
Beställare: Göteborgs Stads Parkering AB
Foto: Fredblad

1 900 unika fasadplåtar

Byggnaden som rymmer cirka 1 550 parkeringsplatser, varav 150 laddplatser, och är byggt i fem plan blir Göteborgs Stads Parkerings största parkeringshus. Läget är idealiskt och storleken är noga genomtänkt för att möta efterfrågan på parkering hos besökare till såväl Liseberg, World of Volvo och vattenparken som byggs i området. Placeringen är dessutom perfekt för den som vill parkera bilen och på ett bekvämt avstånd promenera in till stan.

Att täcka en fasad med 1 900 unika fasadplåtar har sina utmaningar. Speciellt om fasaden ska ha ett mönster man inte vill bryta eller får störa den visuella visionen. Tillsammans med Kode Plåt AB tog vi fram storleken på själva perforeringen för att skapa den rätta visuella känslan. Ju större hål desto mörkare uppfattas ytan, medan plåtens egen silvergrå färg bildar de ljusare partierna.

På taket av parkeringshuset är en park placerad med tema ”allemansrätten”. En av utmaningarna med fasadens utformning var att förhålla sig till detta tema och samtidigt inte låta fasaden ta överhanden. Det slutgiltiga fasaduttrycket kan upplevas som ett berg som parken vilar på, men även som en skrovlig trädstam. Det är upp till betraktaren att avgöra.

Den perforerade plåten har monterats 18 cm från yttervägg för att få plats med belysning i mellanrummet mellan plåt och vägg. Detta gör att fasaden kan lysas upp från baksidan vilket framhäver hålmönstret ytterligare och skapar en snygg effekt under kvällstid.

Under våren öppnade den första etappen med cirka 1 000 platser och de resterande 550 parkeringsplatserna som ligger i källarplanet öppnar i början av 2024, samtidigt som World of Volvo.

Hållbarhet har varit en röd tråd genom byggprocessen. Vid varje möjligt val har hållbarhetsaspekten vägts in, bland annat när det gäller grönare betong. Anläggningens lokalisering med nära tillgång till kollektivtrafik gör den lämplig för besökare som vill lämna bilen en bit utanför centrala staden. På så sätt främjas en kombinerad – mer hållbar – resa, samtidigt som centrala delar av Göteborg kan avlastas från biltrafik.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Åsa Palm
Byggnadsingenjör

bottom of page