top of page

Tävlingar

Vi tävlar gärna – i markanvisningar, parallella uppdrag, inbjudna och öppna tävlingar – många gånger med lyckat resultat. Kontorets samlade erfarenhet av genomförda projekt gör att vi snabbt får fram koncept och idéer som håller hela vägen till färdig byggnad. Att tävla är utmanande och lärorikt. Processen i sig är ett utvecklingsarbete, som leder till högre kvalitet i alla våra uppdrag.

bottom of page