top of page

Erikslundskolan

Erikslundskolan är belägen norr om Borås stadskärna. Här går idag drygt 400 elever i årskurs F-9 samt 1-9 i anpassad grundskola. Nu ska nuvarande skola rivas och ersättas med en nybyggnad. Byggnaden blir en klassisk modern F-9 skola som ska rymma 830 elever plus grundsärskola.

År: 2023
Plats: Borås
Omfattning: 11 000 m²
Beställare: Borås stad
Visualisering: Visulent

Dubbel storlek med 830 elever

Längst med Campinggatan och Idrottsgatan i närheten av området Knalleland, cirka 1,5 kilometer norr om stadskärnan ligger Erikslundskolan. Den nya skolan, som Fredblad arkitekter har gestaltat för Borås stad, ska stå på samma plats som idag men blir dubbelt så stor och ska välkomna 830 elever i årskurserna F-6 och 7-9 skola. Fler elevplatser för grundsärskola kommer också att skapas. Även idrottshallen ges en större volym med både läktare och en mindre aktivitetshall för att klara den utökade elevkapaciteten. Idrottshallen är tilltänkt att kunna användas även utanför skoltid.

Erikslundskolans ventilation är i dåligt skick, lokalerna är små och omoderna och skolan har en idrottshall som inte kan användas av alla då den saknar hiss och ligger på andra våning. Ett utökat upptagningsområde samtidigt som Erikslundskolan ligger i en framtida expansiv del av staden gör att skolan behöver utöka antal elevplatser.

Erikslundskolan kommer bli en välkomnande skola för alla, där liv och rörelse i området ska bidra till en ökad trygghet. Den nybyggda skolan, som vi har gestaltat för Borås stad, blir en viktig offentlig byggnad som ska signalera framtidstro, hållbarhet och stolthet.

Skolan får en modern, vacker och inte minst rationell tegelarkitektur med referenser till både skolbyggnadstradition och Borås äldre tegelarkitektur.

Den nya byggnaden ansluter följsamt till platsen med hög arkitektonisk kvalité. Erikslundskolan ger bebyggelsen ett nytt arkitektoniskt uttryck med en ny fysisk form samt nytt fasadmaterial. I samverkan med nybyggnationen får den nya utemiljön en positiv inverkan på området som kan upplevas mer omhändertagande vilket får platsen att upplevas som tryggare.

Skolan byggs i fyra våningsplan där entrén är välkommande och möter besökaren som en öppen famn. Skolan öppnar upp sig med sina längsta fasadsida mot skolgården för att maximera den natursköna utsikten. Gång- och cykelbanor är väl etablerat i området vilket skapar goda förutsättningar för att elever och personal kan färdas till och från skolan gående eller med cykel.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Veronica Salo
Byggnadsingenjör

bottom of page