top of page

Trälleborgsskolan

Hållbara material och lösningar genomsyrar hela projektet.

År: Pågående
Plats: Värnamo
Omfattning: 6100 m²
Beställare: Värnamo kommun
Visualisering: Fredblad
Hållbarhet: Trästomme, solceller

Skola med en levande lärmiljö

Tillsammans med Byggdialog arbetar vi just nu med att förverkliga Trälleborgsskolan, en 6 100 kvm mellanstadieskola för 480 elever, inklusive 30 elever i grundsärskola för Värnamo kommun.

Den arkitektoniska gestaltningen kommer att ge utrymmen för en levande lärmiljö, där hållbara material och lösningar genomsyrar hela projektet - skolan byggs i trästomme med integrerade solceller på taket.

Hållbara material och lösningar genomsyrar hela projektet - skolan byggs i trästomme med integrerade solceller på taket.

Vi ser fram emot när den nya skolan slår upp portarna i maj 2024. Förhoppningsvis kommer Trälleborgsskolan inspirera och engagera barn och lärare i Värnamo under många år framöver!

Kontakt

Oscar Attesson
Arkitekt

Emma Helena Körner
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page