top of page

Tomaslundsskolan

Fredblad ritar ny om- och tillbyggnad till Tomaslundsskolan i Vetlanda i partnering med Byggdialog för Vetlanda kommun – bygget är nu i full gång!

År: Pågående - 2024
Plats: Vetlanda
Omfattning: Ombyggnad ca 1 500 m², Tillbyggnad 3 000 m²
Beställare: Vetlanda kommun
Visualisering: Fredblad

Skolbyggnad präglad av moderna lokaler

För att tillgodose behovet av lärandemiljöer för framtidens skolbarn ska nu Tomaslundsskolan få en helt ny skolbyggnad präglad av moderna lokaler, där tillbyggnaden ansluter följsamt till platsen och de befintliga byggnaderna.

Nya Tomaslundsskolan ska vara en välkomnande miljö för alla elever oavsett förutsättningar, bakgrund och behov. Grundläggande för att kunna ta till sig och vara nyfiken på kunskap är att man mår bra. Med en utformning som främjar trygghet, studiero och lekro, med balans mellan vila och aktivitet, skapar vi en miljö som ska stötta eleven att utvecklas på bästa sätt. Målsättningen att skapa en skola där varje barn hittar sin plats i en gemenskap.

Den nya skola ska inspirerar till lärande och stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

Om- och tillbyggnad ska resultera i att Tomaslundsskolan kan välkomna ca 400 elever i årskurserna F-6. När Tomaslundsskolan byggs om är det inte bara skolverksamheten som får nya och fräscha lokaler. I samma byggnad ska nämligen särskolan och resurscentrum, med elevhälsan och särskild undervisning, hålla till.

Skolan är planerad att stå färdig till sommaren 2024.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Sofie Castler
Arkiteket MSA

bottom of page