top of page

Tomaslundsskolan

Fredblad ritar ny om- och tillbyggnad till Tomaslundsskolan i Vetlanda i partnering med Byggdialog för Vetlanda kommun – bygget är nu i full gång!

År: Pågående
Plats: Vetlanda
Omfattning: Ombyggnad ca 1500 m², Tillbyggnad 3000 m²
Beställare: Vetlanda kommun
Visualisering: Fredblad

För att tillgodose behovet av lärandemiljöer för framtidens skolbarn ska nu Tomaslundsskolan få en helt ny skolbyggnad präglad av moderna lokaler, där tillbyggnaden ansluter följsamt till platsen och de befintliga byggnaderna.

Den nya skola ska inspirerar till lärande och stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.

Om- och tillbyggnad ska resultera i att Tomaslundsskolan kan välkomna ca 400 elever i årskurserna F-6. När Tomaslundsskolan byggs om är det inte bara skolverksamheten som får nya och fräscha lokaler. I samma byggnad ska nämligen särskolan och resurscentrum, med elevhälsan och särskild undervisning, hålla till.

Skolan är planerad att stå färdig till sommaren 2025.

Kontakt

Veronica.jpg

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Sofie Castler
Arkiteket MSA

bottom of page