top of page

Västhorjaskolan

Ny F-3 skola i naturliga material med plats för 350 elever.

År: Pågående - 2025
Plats: Värnamo
Omfattning: 5 000 m²
Beställare: Värnamo kommun
Visualisering: Fredblad
Hållbarhet: Trästomme, träfasad, solceller

Skola med stomme av trä i en naturnära miljö

I partnering arbetar vi just nu med att förverkliga Västhorjaskolan, en ny F-3 skola med plats för 350 elever i Värnamo.

Skolan, med tillhörande idrottshall, byggs i en stomme av trä i en naturnära miljö där fasaderna ges ett yttre skal som domineras av trä. Genom att bygga Västhorjaskolan i trä kan vi förse nästa generation med en bättre lärandemiljö. En träskola har inte bara lågt koldioxidavtryck och som kan bidra till att begränsa klimatförändringen. Ett naturligt material som trä har många fördelar för dem som interagerar med dem, exempelvis har det en positiv inverkan på både hälsa och välbefinnande.

Ambitionen har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta görs genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda hemvister. Interiört kommer hemvisterna att få lugna och harmoniska färgsättningar och med naturnära material. Här är det fokus på rofyllda miljöer till skillnad från det gemensamma hjärtat i skolan, där en mer dynamisk miljö tar plats med liv och rörelser. Här möts elever och pedagoger från andra arbetslag. För att skapa en hemkänsla och en lugnare stämning är skolan helt skofri.

Genom att bygga Västhorjaskolan i trä kan vi förse nästa generation med en bättre lärandemiljö.

Skolan får en yta av ca 5 000 kvadratmeter, varav 1 500 kvadratmeter av dessa blir en stor idrottshall. Dessutom blir det en trupphall för gymnastik.

Västhorjaskolan planeras att stå klar vårterminen 2025.

Kontakt

Oscar Attesson
Arkitekt

Emma Helena Körner
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page