top of page

Helsingborgs Stadsbibliotek

”Ett radikalt förslag som vittnar om önskan att låta den skyddsvärda Stadsparken lämnas så orörd som möjligt. Genom att lägga den nya volymen ovanpå den befintliga, skapas nya flöden och bibliotekets baksida blir en framsida.” Så beskriver juryn det förslag som Fredblad arkitekter i team med Liljewall arkitekter tagit fram för tävlingen, och som förärats en hedrande pallplats i tävlingen. Vi tackar för de fina orden som väl beskriver vår vision för biblioteket, parken och Helsingborgs stadsutveckling.

År: 2022 - 2023
Plats: Helsingborg
Beställare: Helsingborgs Stadsbiblioteket
Tävlingsarrangör: Helsingborgs Stadsbiblioteket och Sveriges Arkitekter
Team: Fredblad, Liljewall, Hans Bjur och John Helmfridsson
Visualisering: Liljewall Visuals

Bibliotek med tydlig arkitektonisk idé och gestaltning

Utformningen av en om- och tillbyggnaden av Helsingborgs Stadsbiblioteket har avgjorts i en prestigefylld arkitekttävling, i två steg. Utifrån 44 inkomna intresseanmälningar, hösten 2022, valdes åtta arkitektteam ut till tävlingens första steg. Fredblad tillsammans med ett team bestående av oss, Liljewall, Hans Bjur och John Helmfridsson blev ett av 8st utvalda team till tävlingens första steg, och därefter en av tre finalister som bjöds in att även genomföra steg 2.

Uppdraget var att gestalta en tillbyggnad av det befintliga stadsbiblioteket genom att ta i anspråk en del av stadens Stadspark från 1800-talet. Vårt koncept blev att minimera det nya stadsbibliotekets fotavtryck i stadsparken genom att bygga vidare på och komplettera den existerande arkitekturen. Vi anser att detta angreppssätt bäst verkar för en hållbar stadsutveckling och arkitektur. Dels genom att stadskärnans gröna struktur bevaras när staden växer och förtätas, dels för att stadsparken som kulturarv och urgammal social mötesplats accentueras, och inte minst för att nå optimalt utnyttjande av existerande konstruktioner och infrastruktur, vilket reducerar energi- och resursförbrukning.

Vårt huvudsakliga fokus i tävlingens första steg var att utveckla en tydlig arkitektonisk idé och en gestaltning som var förankrad i vår stadsutvecklingsanalys och hade tydliga relationer till omgivningen. Till grund för detta låg en djupgående stadsutvecklingsanalys där vi ville ta reda på hur det nygamla biblioteket bäst kan bidra till stadens utveckling som helhet, genom att gå i klinch med och bidra till att överbrygga svagheter i stadens struktur som uppkommit genom historien. I steg 2 förfinade vi mötet med Jörgen Michelsens originalbyggnad från 1960-talet.

Materialen är noga utvalda för att minimera byggnadens klimatavtryck där den befintliga byggnadens tegelfasad möter den ljusa och informella arkitekturen som förenats med nyskapande hållbarhet. Tillbyggnaden i det nya atriet utformas som en limträkonstruktion, som lämnas helt exponerad som en del av den nya byggnadens arkitektoniska uttryck.

”Vårt förslag bygger på noggrann analys och anpassning till den omkringliggande stadsmiljön, och ambitionen att ta minimalt med yta av Stadsparken i anspråk. Omgestaltningen av själva parken tar avstamp i den befintliga strukturen. Landskapsarkitekturen adderar nya formelement, rotade i den klassiska parktraditionen, för att aktivera parken med nya användarmöjligheter som bidrar till ökad trygghet. Målet var att skapa ett uttrycksfullt bibliotek, en grönskande kulturoas och en social plats för avkoppling och lärande i skärningspunkten mellan Helsingborgs norra, södra och västra stadsdelar.”, säger August Orrling, ansvarig arkitekt i team Fredblad.

Det nya biblioteket kommer att vara en modern och inbjudande plats för lärande, kunskap och upplevelser. Det kommer att erbjuda en stor variation av aktiviteter och funktioner som kommer att tillgodose behoven av dagens och framtidens användare. I det nya stadsbiblioteket ska gammal som ung mötas med nyfikenhet och respekt. Ett uttrycksfullt bibliotek, en grönskande kulturoas och en social plats för avkoppling och lärande.

”Vi tackar samtidigt för att vi blivit inbjudna, i hårdast möjliga konkurrens med över 40 kontor från Europa. Det är ärofyllt att bli prekvalificerad för den här typen av projekt med stor betydelse för Helsingborgs utveckling”, säger August Orrling.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Linda Andersson
Arkitekt MSA

bottom of page