top of page

Lyckehallen

I samband med att vi ritade Lyckeskolan fick vi även i uppdrag att utforma två idrottshallar som ligger precis intill. Hallarna är fullstora och den ena har läktare med plats för 500 sittande publik och utrymme för ett café.

År: 2021
Plats: Kinna
Beställare: SKANSKA/Marks kommun
Fotograf: Mattias Hamrén / Ruukki Construction
Hållbarhet: Solceller, återbruk

När vi utformade Lyckehallen var ambitionen att hallen skulle kännetecknas av lätthet, transparens samt vara i en varm färgskala.

Huvudentrén med sin tydligt markerade entré ligger i det nordvästra hörnet riktad mot elevtorget. Stora glaspartier ger en öppenhet mot entrétorget och välkomnar besökaren. Den guldfärgade fasaden omsluter entréhörnet i samma färgskala som aulan. Entrén belyses även under kvällstid och blir en lykta mot torget.

De blanka metallkassetterna skapar en fin kontrast till skolbyggnadens mer rustika tegelfasad. Fasadkassetternas kulör möter också upp den piggt gula färgen som återfinns på skolans målade betongfasad och fönsterkarmar.

Idrottshallarna är skapade för att kunna användas även utanför skoltid. För att göra det lättare för verksamheter att hålla tävlingar och cuper så har skolans hemvister utformats så att det finns goda övernattningsmöjligheter vid behov.

På idrottshallens tak har solceller installerats.

Kontakt

Veronica.jpg

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page