top of page

Park Arena idrottshall

Ny idrottshall med hållbara miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet.

År: Pågående
Plats: Värnamo
Beställare: Värnamo kommun
Visualisering: Fredblad

Värnamos nya idrottshall, som fått namnet Park Arena, ligger mellan Gröndalsskolan och Folkets park och ska tillgodose en rad behov med miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Förutom idrottshall för både Gröndalsskolan och nya Trälleborgsskolan (som vi också ritat), ska den även möjliggöra föreningsaktiviteter, tävlingar, cuper och olika typer av evenemang.

Konstnärlig gestaltning kommer att sättas upp på tre av fasadväggarna. Konstverket består av stora figurer som utför olika idrottsaktiviteter. Figurerna är byggda i metallnät och målade i starka kulörer.

Den 3 300 kvm stora idrottshallen, inklusive en läktare med plats för 250 i publiken, ligger i direkt anslutning till en konstgräsplan som nås enkelt från hallens olika entréer. Det är en geometriskt enkel byggnadsvolym som är ritad i ett stilrent formspråk, med inbjudande och tydliga entréer som artikuleras med kulör och indrag i byggnadsvolymen. För att skilja på rena och smutsiga ytor leds publiken upp en våning redan i entrén. Elever och utövare som ska nå omklädningsrummen passerar först ett skorum innan de styrs vidare in i byggnadens rena utrymmen.

Projektet drivs som en strategisk partnering tillsammans med ByggDialog för Värnamo kommun.

Park Arena beräknas vara färdigställd till höstterminen 2023.

Kontakt

Veronica.jpg

Oscar Attesson
Arkitekt

Emma Helena Körner
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page