top of page

P-hus Liseberg Södra

Vid sidan av E6 precis söder om Liseberg växer Göteborgs nya evenemangsstråk fram. Här har vi utvecklat ett 43 000 kvadratmeter stort parkeringshus placerat i direkt anslutning till Göteborgs nya ikonbyggnad World of Volvo, ritad av Henning Larsen.

År: 2023
Plats: Göteborg
Omfattning: 43 000 m²
Beställare: Göteborgs Stads Parkering
Foto: Kalle Sanner

1 900 unika fasadplåtar

Byggnaden som rymmer cirka 1 550 parkeringsplatser, varav 150 laddplatser, och är byggt i fem plan blir Göteborgs Stads Parkerings största parkeringshus. Läget är idealiskt och storleken är noga genomtänkt för att möta efterfrågan på parkering hos besökare till både Liseberg och World of Volvo. Placeringen är dessutom perfekt för den som vill parkera bilen och på ett bekvämt avstånd promenera in till stan.

Att täcka en fasad med 1 900 unika fasadplåtar har sina utmaningar. Speciellt om fasaden ska ha ett mönster man inte vill bryta eller får störa den visuella visionen. Tillsammans med Kode Plåt AB tog vi fram storleken på själva perforeringen för att skapa den rätta visuella känslan. Ju större hål desto mörkare uppfattas ytan, medan plåtens egen silvergrå färg bildar de ljusare partierna.

En av utmaningarna med fasadens utformning var att förhålla sig till World of Volvos mäktiga limträkonstruktion och inte låta p-husets fasader ta över. Det slutgiltiga uttrycket kan upplevas som ett berg som parken vilar på, men även som en skrovlig trädstam. Det är upp till betraktaren att avgöra.

Den perforerade plåten har monterats 18 cm från yttervägg för att få plats med belysning i mellanrummet mellan plåt och vägg. Detta gör att fasaden kan lysas upp från baksidan vilket framhäver hålmönstret ytterligare och skapar en snygg effekt under kvällstid.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Åsa Palm
Byggnadsingenjör

bottom of page