top of page

W

På en industritomt med skogen som närmsta granne har vi ritat en industribyggnad som med stark karaktär tydliggör sig i landskapet.

År: 2021
Omfattning: 8 800 m²
Visualisering: Visulent

Limträkonstruktion skapar en genomgående träkänsla

Ambitionen hos beställaren var att skapa en modern anläggning som med stor transparens stärker kopplingen mellan produktions- och kontorsarbetare samtidigt som verksamheten exponeras utåt och skapar nyfikenhet hos förbipasserande.

Förslaget består av två uppglasade produktionshallar sammankopplade med en mittbyggnad i tegel innehållande kontor, omklädning, gym och restaurang etc. En synlig limträkonstruktion skapar en genomgående träkänsla med en stark koppling till skogen utanför. Gestaltningen domineras av rejäla träfackverk som sick-sackar sig runt byggnaden.

En synlig limträkonstruktion skapar en genomgående träkänsla med en stark koppling till skogen utanför.

Naturkontakt för personalen var ytterligare ett viktigt önskemål varpå produktions-fasaderna mot skogen också glasades upp. Personalen i administrationen har i sin tur utsikt mot två atriumgårdar. Teglet fick symbolisera en stabil företagshistoria och träkonstruktionen talar om visioner för framtiden. Förslaget döptes till ”W” som för tankarna till träfackverken och passande nog även till beställarens namn som tills vidare hålls hemligt.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Gustav Jönsson
Arkitekt MSA

bottom of page