Fredblad söker en erfaren och engagerad byggnadsingenjör.

Vi söker dig med flera års erfarenhet av projektering av byggnader. Hos oss är du en del av ett team av projekterande arkitekter och ingenjörer. Du medverkar i eller leder arbetet i projekteringsfasen och kommunicerar med sidokonsulter, leverantörer och entreprenörer.

Projekteringsstart för bygghandling av Öjersjö glänta.

I det nya bostadsområdet Hossaberget i Öjersjö, Partille kommun, har vi ritat flerbostadshus för Veidekke. Nu i veckan så har vi satt igång med bygghandlingsskedet.

Verksamheten har flyttat in i Fågelstens LSS-boende.

I det vackra och naturnära bostadsområdet Fågelsten i Lindome har vi ritat ett LSS-boende för Mölndalsbostäder och verksamheten flyttade in under hösten 2016. Nu har vi nytt material att att dela med oss utav.


info@fredblad.se