top of page

Kommersiellt

Vi arbetar både i den stora och lilla skalan av kommersiella fastigheter. I vår portfolio finns såväl stora nybyggnationer som komplexa ombyggnationer. Att inkludera flera typer av verksamheter och funktioner i samma byggnad blir allt viktigare i den moderna staden. Vi har expertisen för att få de olika funktionerna att fungera var för sig samtidigt som vi hjälper till att skapa mervärden i hur de samspelar med varandra.

bottom of page