top of page

Kultur

Vi gläds åt att få skapa platser och rum för kultur. Dessa platser har en betydande roll i dagens informationssamhälle och skapar en viktig plattform för olika typer av möten. Kulturella byggnader ska oftast innehålla flera olika funktioner och vara flexibla på ett sådant sätt att de lämpar sig lika väl både till vardags som till fest. De ska kännas lika självklara för stora publikflöden som mindre sammankomster.

bottom of page