KULTUR

Vi gläds åt att få skapa platser och rum för kultur. Dessa platser har en betydande roll i dagens informationssamhälle och skapar en viktig plattform för olika typer av möten. Kulturella byggnader ska oftast innehålla flera olika funktioner och vara flexibla på ett sådant sätt att de lämpar sig lika väl både till vardags som till fest. De ska kännas lika självklara för stora publikflöden så som mindre sammankomster.

Mitt i Mölndals innerstad finns det nya stadsbiblioteket, som invigdes i slutet av 2017.

Som besökare välkomnas du in i ett levande och dynamiskt bibliotek, som överraskar med omväxlande exponering och aktiviteter som både inspirerar och engagerar.

I centrala Landvetter har vi ritat ett nytt kulturhus för Härryda Kommun. Byggnaden samlar bibliotek, kulturskola med lokaler för bl.a. musik & dans, ateljé, verkstad och en stor hörsal.

 

Resultatet blev ett hus som visar upp alla sina funktioner och aktiviteter mot omgivningen, för att kulturen skall få stå i första rummet.